ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Безпека польотів є одним із основних функцій нашої діяльності. Ми віддані справі розробки, реалізації, постійному здійсненню та вдосконаленню стратегій та методів для забезпечення того, щоб наша діяльність розвивалася в умовах збалансованого розподілу ресурсів організації, спрямованих на досягнення найвищого рівня безпеки польотів та дотримання національних та міжнародних стандартів у наданні наших послуг.

Керівництво на всіх рівнях та всі співробітники відповідають за досягнення цього найвищого рівня безпеки польотів, починаючи з Директора Авіакомпанії.

Ми беремо на себе зобов\'язання:

Надавати підтримку управлінню безпекою польотів шляхом виділення всіх відповідних ресурсів, що призведе до створення організаційної структури, яка стимулює введення безпечної практики, сприяє ефективному наданню та обміну інформацією з безпеки польотів, а також активно керує безпекою польотів, надаючи її результатам таке ж значення, як і результати діяльності інших управлінських систем організації.

Поставити управління безпекою польотів у пріоритетний обов\'язок усіх керівників та співробітників.

Чітко визначити для всього персоналу (як для керівників, так і для пересічних співробітників) сферу їхньої відповідальності та обов\'язків щодо забезпечення безпеки польотів Авіакомпанії та ефективності функціонування нашої Системи управління безпекою польотів.

Розробити та впроваджувати процеси виявлення факторів небезпеки та управління факторами ризику, включаючи систему надання даних про фактори небезпеки, з метою їх виключення або зменшення факторів ризику для безпеки польотів, пов\'язаних із наслідками небезпеки, що виникають внаслідок нашої виробничої діяльності, до найменшого практично можливого рівня.

Гарантувати, що проти будь-якого співробітника, який повідомляє про проблему безпеки польотів через систему надання даних про небезпеку, не буде застосовано жодних заходів, за винятком випадків, якщо таке повідомлення небезпідставно вказує на протиправні дії, грубу недбалість або навмисне порушення правил та процедур.

Дотримуватись і по можливості перевищувати нормативні вимоги та стандарти.

Забезпечувати достатньо кваліфікованих та підготовлених людських ресурсів для реалізації процесів забезпечення безпеки польотів.

Гарантувати, що всьому персоналу надавалась адекватна та належна інформація про безпеку польотів та відповідну підготовку, щоб він був компетентний у питаннях безпеки польотів і щоб йому доручалися ті завдання, які можна порівняти з його кваліфікацією.

Визначати та оцінювати нашу ефективність забезпечення безпеки польотів у порівнянні з реалістичними показниками ефективності забезпечення безпеки польотів та цільовим завданням безпеки польотів.

Постійно вдосконалювати нашу ефективність забезпечення безпеки польотів за допомогою управлінських процесів, які забезпечують вжиття відповідних та дієвих заходів у сфері безпеки польотів.

Гарантувати відповідність наданих із зовнішніх джерел систем та послуг для забезпечення наших виробничих операцій нашим стандартам забезпечення безпеки польотів.

Директор ТОВ «МАКСІМУС ЕІРЛАЙНС», Вамід Р. Абд Альразак.

care by air
a helping from the UAE